Comast Coaching met de inzet van honden
Coaching met inzet van honden

De coaching doe ik door middel van Verbindende Communicatie vanuit het gedachtegoed van Marshall Rosenberg. De intentie van de Verbindende Communicatie is om relaties op te bouwen op basis van vertrouwen, openheid en gelijkwaardigheid, zonder straffen en belonen, om uiteindelijk aan ieders behoefte tegemoet te komen. Het verwoorden waar het jou om gaat, in plaats van zeggen wat je niet wilt. Verbindende Communicatie leidt tot een vaardigheid om in verbinding te blijven met elkaar zelfs als het gesprek lastig wordt. Het opkomen voor jezelf, met respect voor de ander.

De coaching doe ik mede op basis van de psychologische uitgangspunten van Rogers en op principes uit de haptonomie. Rogers stelt dat de mens een natuurlijk leervermogen heeft als hij zich veilig voelt en als zijn hele wezen er bij betrokken wordt, zowel intellect als gevoel en lichaam.

De hond wordt ingezet tijdens het coachen, de hond reageert spontaan en zoals de situatie zich voordoet, Vaak wordt het (onbewuste) gedrag of de emotie gespiegeld.

Honden zijn specialisten op het gebied van non-verbale communicatie. Zij voelen vaak feilloos aan hoe je gemoedstoestand is en zullen daarop reageren.
Op een speelse en niet bedreigende manier nodigen honden uit tot het maken van contact. Honden veroordelen niet.

In samenwerking met de hond stimuleer ik de cliënt om zijn eigen oplossing te vinden zodat er groei en ontwikkeling mogelijk is. Coachen met honden doet vooral een beroep op persoonlijk voelen en ervaren. Wanneer je weer in contact bent met je eigen gevoel, met jezelf, kun je weer groeien en richting geven aan je leven. Ordening en inzicht zorgen daarna voor een nieuwe balans. Doel is uiteindelijk dat voelen en denken met elkaar in evenwicht komen.

Uitgangspunt van coaching met honden is dat de cliënt de oplossing voor zijn (hulp)vragen zelf in zich heeft. De hond is daarbij de coach, ik begeleidt het proces. Als client leer je over jezelf (en anderen) door activiteiten met de hond uit te voeren en daarna gedachten, aannames, gedrag, gevoelens en patronen te verwerken met behulp van de coach. De nadruk ligt op vermogens, op kracht en niet op zwakheden.

Honden hebben het vermogen mensen te kunnen raken. Tijdens de omgang met honden komen veel zaken op een natuurlijke manier aan de orde. Denk aan non-verbale communicatie, assertiviteit, creativiteit, probleemoplossend vermogen, leiderschap, verantwoordelijkheid, samenwerking, relaties en vertrouwen.

Honden leven in het hier en nu en houden een eerlijke spiegel voor. Honden zijn in staat de kern te raken, een boodschap te geven en kunnen daarmee het zelfinzicht van mensen vergroten. Werken met honden is werken vanuit contact en samenzijn.